понедељак, 23 јул 2018 00:00

Одлука о додели уговора за поступак јавне набавке мале вредности за набавку добра - административног материјала за потребе Основног суда у Крушевцу за 2018. годину, редни број ЈНМВ 2/2018.

 Одлука о додели уговора за јавну набавку број 2/2018 - пдф-ицон