Јустициа_имгОд 14.10.2011. вршиће се објављивање огласа о продаји покретних и непокретних ствари и на електронској огласној табли суда а у складу са чл. 96 и 97 Закона о извршењу и обезбеђењу (Сл. гласник бр. 31/11 од 09.05.2011. године).Електронска огласна табла - ОСНОВНИ СУД У КРУШЕВЦУ

Извршно одељење - покретне ствари (0)

Извршно одељење - непокретне ствари (0)

Извршно одељење - додела / предаја покретних и непокретних ствари (0)

Извршно одељење - Огласи о постављању привремених заступника (0)

Извршно одељење - Закључени поступци извршења / Обустава поступка - Решења (0)

Јавни извршитељи (11)

Парнично одељење - Решења / Огласи о постављању привремених заступника (14)

Ванпарнично одељење - непокретне ствари (0)

Ванпарнично одељење - покретне ствари (0)

Ванпарнично одељење - додела / предаја непокретних ствари (0)

Ванпарнично одељење - предаја покретних ствари (0)

Ванпарнично одељење - Огласи о постављању привремених заступника (0)

Ванпарнично одељење - Огласи о позивању лица која полажу право на наслеђе (1)

Ванпарнично одељење - Проглашење несталог лица за умрло (0)

Ванпарнично одељење - Остало (0)

Месна ненадлежност (0)

СУДСКА УПРАВА - Огласи (2)