понедељак, 02 јул 2018 08:57

Обавештење о продужењу рока за поступак јавне набавке мале вредности за набавку добра - административног материјала за потребе Основног суда у Крушевцу за 2018. годину, редни број ЈНМВ 2/2018.

 

Детаљна документација:

Обавештење о продужењу рока подношење понуда за јавну набавку - пдф-ицон

Конкурсна документација за јавну набавку - измена - пдф-ицон