Судске јединице

 

Судске јединице јесу самосталне организационе јединице Основног суда, организоване за споровођење судских радњи на територији једне општине.

 

У судским јединицама се предузимају, или се могу предузимати све судске радње из надлежности Основног суда, као на пример пријем писмена, овера, суђења, судски увиђаји, спровођење извршења, итд.

 

Основни суд у Крушевцу има једну судску јединицу, и то :

 
    СУДСКА ЈЕДИНИЦА У ВАРВАРИНУ


На овом месту можете добити опште информације које се односе на организацију и рад судских јединица.