Судске таксе

 

Закону о судским таксама можете приступити преко "Таксе и друге дажбине", интернет портала Правно-информациони систем Републике Србије - ЈП "Службени гласник"