уторак, 28 август 2018 11:54

Обавештење о закљученом уговору за поступак јавне набавке мале вредности за набавку добра - административног материјала за потребе Основног суда у Крушевцу за 2018. годину, редни број ЈНМВ 2/2018.

 Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 2/2018 - пдф-ицон