Линкови

 

Судови Србије


Врховни касациони суд

Апелациони суд у Београду

Апелациони суд у Новом Саду

Апелациони суд у Нишу

Апелациони суд у Крагујевцу

Привредни суд у Београду

Први основни суд у Београду

Основни суд у Новом Саду

Основни суд у Панчеву

Основни суд у Суботици

Основни суд у Кикинди

Основни суд у Пожаревцу

Основни суд у Јагодини

Основни суд у Смедереву

Основни суд у Нишу

Основни суд у Трстенику

Виши суд у Панчеву

Виши суд у Новом Саду

Виши суд у Нишу

Виши суд у Сомбору

Виши суд у Ваљеву

Виши суд у Зрењанину

Виши суд у Крагујевцу

Виши суд у Крушевцу

Виши суд у Београду

Виши суд у Краљеву

Виши суд у Ужицу

Високи савет судства

Портал судова РС

Портал привредних судова РС

 

 

Тужилаштва

 

Тужилаштво за ратне злочине Републике Србије

 

 

Институције у вези са правосуђем 

 

Правосудни центар за обуку и стручно усавршавање

Секција за ПР у судовима у Србији

Секретаријат за спровођење националне стратегије

Заступник РС пред Европским судом за људска права

Агенција за привредне регистре

Народна банка Србије

Правосудна мрежа РС

Судски тумачи и судски вештаци РС

 

 

Адвокатске коморе

 

Адвокатска комора Београда

Адвокатска комора Ниша

Адвокатска комора Србије

Адвокатска комора Крагујевца

 

 

Правни факултети

 

Правни факултет у Београду

Правни факултет у Новом Саду

Правни факултет у Нишу

Правни факултет у Крагујевцу

Правни Факултет, Универзитет Унион

 

 

Удружења судија, тужилаца и других правника

 

Друштво судија Србије

Удружење судија за прекршаје

Удружење тужилаца Србије

Млади правници Србије

 

 

Европска Унија и њене институције

 

Портал Европске Уније

Историја Европске Уније

Европа - укратко

Развој и ширење Европске Уније

Суд правде у Луксембургу

Европски парламент

Европска комисија

Генерални директорат за развој

Канцеларија за хуманитарну помоћ

Генерални директорат за иностране односе

Генерални директорат за трговину

Савет Европске уније

Председништво Европске уније

Европска банка за реконструкцију и развој

Европски комитет за економска и социјална питања

 

 

Међународне правосудне институције

 

Европски суд за људска права у Стразбуру

Хашки трибунал 

Међународни кривични суд у Хагу

Међународни суд правде

Суд правде у Луксембургу

 

 

Међународни органи и организације

 

Међународно удружење судија

Уједињене нације

Организација за Европску Безбедност и Сарадњу - мисија у Србији и Црној Гори

Удружење судија Сједињених Америчких Држава

Америцан Бар Ассоциатион

АБА ЦЕЕЛИ у Србији

Национални центар за државне судове САД

 

 

Европски документи и конвенције

 

Савет Европе - Европски документи и конвенције

База УН

Пакт о грађанским и политичким правима - Слобода изражавања

Универзитет у Минесоти

Одлуке Европског суда за људска права поводом примене ЕЦХР у Хрватској

 

 

Невладине организације

 

Центар за унапређење правних студија Београд

Институт за упоредно право

 

 

Влада Србије и министарства

 

Влада Републике Србије

Народна Скупштина Републике Србије

Министарство унутрашњих послова

Министарство финансија

Министарство правде

Министарство за државну управу и локалну самоуправу

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Министарство привреде

Министарство рударства и енергетике

Министарство за капиталне инвестиције

Министарство трговине, туризма и услуга

Министарство за економске односе са иностранством

Министарство рада, запошљавања и социјалне политике

Министарство науке и заштите животне средине

Министарство просвете и спорта

Министарство културе

Министарство здравља

Министарство одбране РС

Управа за трезор министарства финасија

 

 

Правосудни органи других држава

 

Адвокатска комора Македоније

Адвокатска комора Републике Српске

Хрватска јавнобиљежничка комора

Министарство правосуђа Републике Хрватске

Судачка мрежа у Републици Хрватској

Судски регистар трговачких друштава у Хрватској

Судска пракса Врховног суда Републике Хрватске

Удруга судаца Хрватске

Удружење судија/судаца Федерације БиХ

Врховни суд Републике Хрватске

 

 

Стручна литература и часописи

 

Душанов Законик

Народна библиотека Србије

Службени Гласник Републике Србије

Службени лист СЦГ

Универзитетска библиотека `Светозар Марковић`

Прописи Републике Србије