Горе

СУДСКА УПРАВА - Огласи

(1.62 кБ)
 неw
 
 РЕЗУЛТАТИ ПРОВЕРЕ ОПШТИХ ФУНКЦИОНАЛНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА - ЗАПИСНИЧАР
 
 
 
 
 
 
(1.62 кБ)
 
 
 ТЕРМИН ПРОВЕРЕ ОПШТИХ ФУНКЦИОНАЛНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА
 
 
 
 
 
 
СПИСАК КАНДИДАТА ОСЛОБОЂЕНИХ ПРОВЕРЕ
"ДИГИТАЛНЕ ПИСМЕНОСТИ"
 
 
 
 
 
(1.62 кБ)
 
 
 СПИСАК КАНДИДАТА МЕЂУ КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ИЗБОРНИ ПОСТУПАК
 
 
 
 
 
 
(1.62 кБ)
 
 
 
Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Основном суду у Крушевцу, судијски помоћник - виши судијски сарадник, информатичар и записничар