Горе

Парнично одељење - Решења / Огласи о постављању привремених заступника

11П.бр. 1697/19 - решење (486.83 кБ)
 неw
Туженој Рецији Вујичић из Крушевца поставља се привремени заступник адвокат Звездан Ђурђевић из Крушевца који у поступку има сва права и дужности законског заступника и који ће ...
3П2 211-21 - решење (562.38 кБ)
Туженом Миљану Тамбурићу из Модрице, Град Крушевац, ЈМБГ 2204987781086 поставља се привремени заступник, адвокат Игор Јевтић из Крушевца, који у поступку има сва права и дужности законског заступника и ...
П 863-20 - оглас (37.82 кБ)
Решењем Основног суда у Крушевцу П 863/20 од 30.03.2022. године на основу одредби члана 81. став 1. и став 2. тачка 4) ЗПП, постављен је адвокат Иван Ђурковић из Крушевца под бр. Су VIII-39-30/2022 од 30.03.2022. године, за привременог заступника туженом Радославу Миљковићу, ЈМБГ 0812956781048, на непознатој адреси.
5П 903-20 - решење (54.64 кБ)

Туженом ВУКАДИНОВИЋ ДРАГОСЛАВУ, из Великог Шиљеговца сада са непознатим боравиштем, ПОСТАВЉА СЕ ПРИВРЕМЕНИ ЗАСТУПНИК адв. Зоран Цветковић из Крушевца.

...

Су VIII-39-22/22 - решење (538.78 кБ)

Туженој Тијани Петровић из Мудраковца поставља се привремени заступник адвокат Раде Ђорђевић из Крушевца који у поступку има сва права и дужности законског заступника и који ће та права и дужности вршити све док се тужени или његов пуномоћник не појаве пред судом, односно док орган старатељства не обавести суд да је поставио стараоца.

 
Су VIII-39-21/22 - решење (494.25 кБ)

Туженом Даворину Петровићу из Мудраковца поставља се привремени заступник адвокат Драган Ђорђевић из Крушевца који у поступку има сва права и дужности законског заступника и који ће та права и дужности вршити све док се тужени или његов пуномоћник не појаве пред судом, односно док орган старатељства не обавести суд да је поставио стараоца.

 
П2 417/21 - оглас (29.85 кБ)

Решењем Основног суда у Крушевцу П2-417/21 од 30.12.2021. године на основу чл. 81 ст.1. и 2. тач. 4 ЗПП-а, постављен је адв. Небојша Ђокић из Крушевца, за привременог заступника туженом Алберту Бериши, сада на непознатој адреси.

 
П2 60/21 - оглас (29.53 кБ)

Решењем Основног суда у Крушевцу П2-60/21 од 30.12.2021. године на основу чл. 81 ст.1. и 2. тач. 4 ЗПП-а, постављен је адв. Иван Ђокић из Крушевца, за привременог заступника туженој Маријани Тодосијевић, сада на непознатој адреси.

 
П. бр. 9834/21, решење (964.66 кБ)
ПОСТАВЉА СЕ туженом Далибора Видојевића из Крушевца, улица Јасички пут број 1, ЈМБГ 2602985781033, који нема пријављену ни адресу боравишта ни пребивалишта за привременог заступника адвокат Бојан Ђокић из Крушевца, у парници која се води код овог суда по тужби тужиоца Саше Ђорђића из Ваљева, улица Бошка Станојевића број 10, ради накнаде штете.
П 6039-21 - оглас (42.01 кБ)

ПОСТАВЉА СЕ туженом Ђурици Боровићу из Крушевца, на последњој пријављеној адреси у улици Видовданска број 193, ЈМБГ 2903980781027 а сада на непознатој адреси у иностранству, за привременог заступника адвокат Миодраг Ðидић из Крушевца, у парници која се води код овог суда по тужби тужиоца Горице Бејат из Крушевца, улица Танаска Рајића број 20, ради накнаде штете.

 
<< < Претходна 1 2 Следећа > Крај >>
Страна 1 од 2