Sudsko osoblje


U Osnovnom sudu u Kruševcu,  ima  115 zaposlenih. Od ukupnog broja zaposlenih 26 su sudije (uključujući i predsednika suda).

 

Sudsko osoblje jednog suda čine zaposleni u tom sudu, odnosno sudije, sudijski pomoćnici, zapisničari, upisničari, dostavljači, referenti, informatičari, pravosudni stražari, čistačice i drugi radnici.

 

        - SUDIJE
        - SUDIJSKI POMOĆNICI
        - OSTALO SUDSKO OSOBLjE

 

Godišnjim rasporedom poslova određuje se broj odeljenja i veća i sudija kojih čine: predsednici odeljenja i veća i sudije koje će ih zamenjivati kao i potreban broj sudijskih pomoćnika. Rasporedom poslova određuje se sudsko osoblje za rad u pisarnici i drugim organizacionim jedinicama suda.

 

Predsednik suda po pribavljenom mišljenju sudija, utvrđuje raspored poslova za narednu godinu i saopštava ga na sednici svih sudija do 01.decembra. Utvrđeni godišnji raspored poslova može se u toku godine promeniti zbog izbora novog sudije, dužeg odsustva sudije ili upražnjenog sudijskog mesta.

 

Godišnji raspored poslova je javan, odnosno sadrži informacije koje su od javnog značaja, tako da ga Osnovni sud objavljuje na ovim interent stranicama, kao i oglasnoj tabli suda, a sve u cilju obezbeđivanja javnosti svog rada.