Sudske jedinice

 

Sudske jedinice jesu samostalne organizacione jedinice Osnovnog suda, organizovane za sporovođenje sudskih radnji na teritoriji jedne opštine.

 

U sudskim jedinicama se preduzimaju, ili se mogu preduzimati sve sudske radnje iz nadležnosti Osnovnog suda, kao na primer prijem pismena, overa, suđenja, sudski uviđaji, sprovođenje izvršenja, itd.

 

Osnovni sud u Kruševcu ima jednu sudsku jedinicu, i to :

 
    SUDSKA JEDINICA U VARVARINU


Na ovom mestu možete dobiti opšte informacije koje se odnose na organizaciju i rad sudskih jedinica.