Sudski tumači i prevodioci

 

Spisak stalnih sudskih tumača i prevodilaca možete preuzeti preko sajta Ministarstva pravde : Elektronska evidencija stalnih sudskih prevodilaca i tumača