SUDIJE OSNOVNOG SUDA U KRUŠEVCU

 

Predsednik 111

 

PREDSEDNIK SUDA

SLOBODAN N. IVANOVIĆ

 

 

 

 

Gocmanac Rada
Cvetkovic Vladan Mirjana Pavic
GOČMANAC RADA
ZAMENIK PREDSEDNIKA SUDA
 
CVETKOVIĆ VLADAN
ZAMENIK PREDSEDNIKA SUDA
 
MIRJANA PAVIĆ
ZAMENIK PREDSEDNIKA SUDA
 
Verica Arsic Bjelica Jovana DRAGANA BOGOJEVIC
ARSIĆ VERICA
SUDIJA
PARNIČNOG ODELJENJA
 
BJELICA JOVANA
SUDIJA
PARNIČNOG ODELJENJA
 
BOGOJEVIĆ DRAGANA
SUDIJA
PARNIČNOG ODELJENJA
 
Damnjanovic Ana Milivoje Dimitrijevic sudija dUSAN DJERKOVIC
DAMNJANOVIĆ ANA
SUDIJA
IZVRŠNOG ODELJENJA
 
DIMITRIJEVIĆ MILIVOJE
SUDIJA
KRIVIČNOG ODELJENJA
 
ĐERKOVIĆ DUŠAN
SUDIJA
PARNIČNOG ODELJENJA
 
Ksenija Djordjevic Jankovic Dragana Kocic Aleksandar
ĐORĐEVIĆ KSENIJA
SUDIJA
IZVRŠNOG ODELJENJA
 
JANKOVIĆ DRAGANA
SUDIJA
PARNIČNOG ODELJENJA
 
KOCIĆ ALEKSANDAR
SUDIJA
KRIVIČNOG ODELJENJA
 
Mirjana Lazic Raicevic Majstorovic Biljana Katarina Manic
LAZIĆ RAIČEVIĆ MIRJANA
SUDIJA
PARNIČNOG ODELJENJA
 
MAJSTOROVIĆ BILJANA
SUDIJA
PARNIČNOG ODELJENJA
 
MANIĆ KATARINA
SUDIJA
ODELJENJA RADNIH SPOROVA
 
Mladen Mijatovic Miladinovic Eleonora Miljkovic Dragisa
MIJATOVIĆ MLADEN
SUDIJA
KRIVIČNOG ODELJENJA
 
MILADINOVIĆ ELEONORA
SUDIJA
PARNIČNOG ODELJENJA
 
MILJKOVIĆ DRAGIŠA
SUDIJA
PARNIČNOG ODELJENJA
 
Radovic Dusan Roganovic Jasmina sudija parnicnog odeljenja Savkovic Nebojsa
RADOVIĆ DUŠAN
SUDIJA
PARNIČNOG ODELJENJA
 
ROGANOVIĆ JASMINA
SUDIJA
PARNIČNOG ODELJENJA
 
SAVKOVIĆ NEBOJŠA
SUDIJA
PARNIČNOG ODELJENJA
 
Divna Stosic Slavica Franges Cakic Suzana
STOŠIĆ DIVNA
SUDIJA
PARNIČNOG ODELJENJA
 
FRANGEŠ SLAVICA
SUDIJA
ODELJENJA RADNIH SPOROVA
 
CAKIĆ SUZANA
SUDIJA
KRIVIČNOG ODELJENJA
 
     
     

 

Sudije

 

Sudije se raspoređuju radi obavljanja poslova u sudska odeljenja.

 

 

KRIVIČNO ODELJENJE

Sudija za prethodni postupak

 

Kao sudija za prethodni postupak, u predmetima sa oznakom “KPP Pov” i “KPP Pov1”, predmetima u kojima se, po predlogu tužioca, donose naredbe propisane odredbama ZKP, kao i nalozi, propisani odredbama člana 286. stav 3 ZKP, isključivo će postupati predsednik suda, sudija Slobodan Ivanović, koga će u njegovom odsustvu zamenjivati sudija za prethodni postupak Suzana Cakić, a u njihovom odsustvu postupaće, kao sudija za prethodni postupak, sudije Milivoje Dimitrijević i Mladen Mijatović.

 

Za sudiju za prethodni postupak, u predmetima sa oznakom “KPP” i “KPP r”, određuje se sudija Suzana Cakić, koju će zamenjivati sudije Milivoje Dimitrijević i Mladen Mijatović. Sudija za prethodni postupak će postupati i kao sudija pojedinac, odlučujući u postupku do podnošenja optužnog predloga.

 

Poslove na pripravnosti (dežurstvu) obavljaćepredsednik suda Slobodan Ivanović i sudije Suzana Cakić, Mladen Mijatović, Milivoje Dimitrijević i Aleksandar Kocić, prema mesečnom rasporedu dežurstava koji utvrdi predsednik suda ili predsednik krivičnog odeljenja po ovlašćenju predsednika suda.

 

U dane i vreme kada sud ne radi, pored sudija za prethodni postupak i sudija krivičnog odeljenja, možeda dežura i bude u pripravnosti i sudsko osoblje (za prijem pismena, u pisarnici, dostavnoj službi, daktilobirou, voznom parku i dr.) za sprovođenje radnji koje se po odredbama procesnih zakona smatraju hitnim ili naročito hitnim, prema posebnom rasporedu koji blagovremeno odredi predsednik suda ili predsednik krivičnog odeljenja, a vodeći računa o ekonomičnosti, i samo u slučajevima izuzetne hitnosti.

 

U veća Krivičnog odeljenja se raspoređuju:

 

1. sudija Suzana Cakić

2. sudija Mladen Mijatović

3. sudija Milivoje Dimitrijević

4. sudija Rada Gočmanac

5. sudija Aleksandar Kocić

 

Za predsednika krivičnog odeljenjapostavlja sesudija Suzana Cakić, koju zamenjuje sudija Mladen Mijatović. Predsednik odeljenja će se starati da se poslovi obavljaju u skladu sa zakonom, blagovremeno, uredno i jednoobrazno.

 

Za obilazak pritvorenih lica po rešenjima ovoga suda određuje se sudija Mladen Mijatović, kogaće zamenjivati sudija Aleksandar Kocić.

 

Predsednici prvog, drugog i petog; trećeg i četvrtog veća, međusobno će se zamenjivati.

 

Za sudiju za izvršenje krivičnih sankcija određuje se predsednik suda, sudija Slobodan Ivanović,koga će zamenjivati sudija Vladan Cvetković a u slučaju njihovog odsustvaili sprečenosti, sudije Suzana Cakić i Rada Gočmanac.

 

 

KRIVIČNO VEĆE ZA ODLUČIVANJE VAN GLAVNOG PRETRESA

(vanpretresno veće-prema odredbi člana 21. stav 4. ZKP-a)

 

U krivičnom veću za odlučivanje van glavnog pretresa, postupaće:

1. predsednik suda, sudija Slobodan Ivanović, kao predsednik veća.

2. sudija Rada Gočmanac prvi zamenik predsednika veća.

3. sudija Suzana Cakić, drugi zamenik predsednika veća.

4. sudija Mladen Mijatović, član veća.

5. sudija Aleksandar Kocić, član veća.

6. sudija Milivoje Dimitrijević, član veća.

 

U slučaju nemogućnosti formiranja krivičnog veća od predsednika suda i sudija krivičnog odeljenja, članovi ovog veća će se, po posebnoj odluci predsednika suda ili njegovog zamenika, odrediti i od sudija iz sastava građanskog odeljenja, s tim što će se obezbediti da predsednik i prvi član veća budu predsednik suda i sudija krivičnog odeljenja.

 

U dane i vreme kada sud ne radi, predsednik veća i članovi veća iz člana 21. stav 4. Zakonika o krivičnom postupku mogu biti dežurni i u pripravnosti radi postupanja u predmetima u kojima se okrivljeni saslušava u smislu člana 212. ZKP-a, odnosno da donosi odluke o tome da li prethodno doneto rešenje o pritvoru ostaje na snazi a u sudu, radi prethodno iznetog, može biti biti dežurno i u pripravnosti i sudsko osoblje (zapisničar u vanraspravnom veću, sudijski pomoćnici u sudskoj upravi i sudijski pomoćnici u vanraspravnom veću ). Navedeno veće, prema potrebi i mogućnostima, formiraće predsednik suda ili zamenici predsednika veća, po ovlašćenju predsednika suda.

 

 

 


PARNIČNO “P” i “P2” ODELJENJE

 

U veća Parničnog odeljenja“P” raspoređuju se :

1. sudija Verica Arsić.

2. sudija Vladan Cvetković.

3. sudija Eleonora Miladinović

4. sudija Mirjana Pavić

5. sudija Jasmina Roganović

6. sudija Biljana Majstorović

7. sudija Dragana Janković

8. sudija Jovana Bjelica

9. sudija Dragana Bogojević

10. sudija Dušan Radović

11. sudija Mirjana Lazić Raičević

12. sudija Dragiša Miljković

13. sudija Nebojša Savković

14.

15. sudija Dušan Đerković

16. sudija Divna Stošić

 

Za predsednika građanskog odeljenja postavlja se sudija Verica Arsić, koju zamenjuje sudija. Dragana Janković. Predsednik odeljenja će se starati da se poslovi obavljaju u skladu sa zakonom, blagovremeno, uredno i jednoobrazno.

 

Sudije Mirjana Pavić, Dragana Bogojević, Dušan Đerković i Divna Stošić će stalno postupati u Sudskoj jedinici u Varvarinu, a po potrebi i na celom području suda.

 

Predsednici prvog i trećeg; drugog i jedanaestog; četvrtog i petnaestog; devetog i šesnaestog; petog i sedmog; šestog i osmog, dvanaestog i trinaestog; desetog i četrnaestog veća međusobno će se zamenjivati.

 

U specijalizovana veća za porodične sporove "P2” raspoređuju se:

1. sudija Verica Arsić

2. sudija Vladan Cvetković

3. sudija Eleonora Miladinović

4. sudija Mirjana Pavić

5. sudija Jasmina Roganović

6. sudija Biljana Majstorović

7. sudija Dragana Janković

8. sudija Jovana Bjelica

9. sudija Dragana Bogojević

10. sudija Dušan Radović

11. sudija Mirjana Lazić Raičević

12. sudija Dragiša Miljković

13. sudija Nebojša Savković

14.

15. sudija Dušan Đerković

16. sudija Divna Stošić

 

Sudije Mirjana Pavić, Dragana Bogojević, Dušan Đerković i Divna Stošić će stalno postupati u Sudskoj jedinici u Varvarinu, a po potrebi i na celom području suda.

 

Predsednici prvog i trećeg; drugog, desetog i jedanaestog; četvrtog i petnaestog; devetog i šesnaestog; petog i sedmog; šestog i osmog, dvanaestog i trinaestog veća međusobno će se zamenjivati.

 

 

ODELJENJE RADNIH SPOROVA”P1”

 

Odeljenje radnih sporova ima 3 veća i to:

1. sudija Slavica Frangeš.

2. sudija Katarina Manić

3. sudija Divna Stošić

 

Za predsednika odeljenja radnih sporova postavlja se sudija Slavica Frangeš, koju zamenjuje sudija Katarina Manić. Predsednik odeljenja će se starati da se poslovi obavljaju u skladu sa zakonom, blagovremeno, uredno i jednoobrazno.

 

Sudije Slavica Frangeš iKatarina Manić će stalno postupati u sedištu suda, a po potrebi na celom području suda, i međusobno će se zamenjivati.

 

Sudija Divna Stošićće stalno postupati u Sudskoj jedinici u Varvarinu, a po potrebi na celom području suda. U slučaju odsutnosti i nemogućnosti postupanja, zamenjivaće je sudija Dragana Bogojević.

 

 


IZVRŠNO ODELJENJE

 

U Izvršno odeljenjeraspoređuju se:

 

1. sudija Ksenija Đorđević

 

2. sudija Ana Damnjanović

3. sudija Dušan Đerković

 

Za predsednika izvršnog odeljenja postavlja se sudija Ana Damnjanović, koju zamenjuje sudija Dušan Đerković. Predsednik odeljenja će se starati da se poslovi obavljaju u skladu sa zakonom, blagovremeno, uredno i jednoobrazno.

 

Sudije Ksenija Đorđević i Ana Damnjanović međusobno će se zamenjivati.

 

Sudija Dušan Đerković će stalno postupati u Sudskoj jedinici u Varvarinu, a po potrebi i na celom području suda. U slučaju odsutnosti i nemogućnosti postupanja, zamnjenjivaće ga sudija Divna Stošić.

 

Sve izvršne sudije vršiće stalni nadzor nad radom sudskih izvršitelja, koji postupaju po njihovim predmetima.

 

Za odlučivanje o prigovoru na rešenja o izvršenju, shodno odredbama Zakona o izvršenju i obezbeđenju (“Službeni glasnik RS” br.106/15), formiraju se, za celo područje Osnovnog suda u Kruševcu, sledeća veća sastavljena od troje sudija ovog suda:

 


I Veće:

 

sudija Dragana Janković, predsednik veća.

sudija Dušan Radović, član veća.

sudija Mirjana Lazić Raičević, član veća.


II Veće


sudija Verica Arsić, predsednik veća.

sudija Vladan Cvetković, član veća.

sudija Biljana Majstorović, član veća.


III Veće


sudija Eleonora Miladinović predsednik veća.

sudija Nebojša Savković, član veća.

sudija Jasmina Roganović, član veća.


IV Veće


sudija Mirjana Pavić, predsednik veća.

sudija Dragana Bogojević član veća.

sudija Divna Stošić, član veća.

 

 

Predsedniku i članovima I, II i III veća, ravnomerno će se raspoređivati predmeti u sedištu suda.

 

Predsedniku i članovima IV veća, ravnomerno će se raspoređivati predmeti u Sudskoj jedinici u Varvarinu.

 

Predsednika veća zamenjuje naredni član istog veća.

 

U slučaju opravdane odsutnosti ili sprečenosti sudija, popuna članova IP veća do punog sastava vršiće se članovima narednog veća.

 


PRIPREMNO ODELjENjE

 

U okviru krivičnog i parničnog odeljenja Osnovnog suda u Kruševcu, formira se pripremno odeljenje radi ispitivanja procesnih pretpostavki za vođenje postupka i odlučivanje o pravnim lekovima, kao i za obavljanje drugih poslova po posebnom nalogu predsednika suda.

 


U pripremno odeljenje formirano u okviru krivičnog odeljenja raspoređuje se sudijski pomoćnici Vesna Milosavljević i Dijana Petrović, koji će postupati po uputstvima i nadzorom predsednika krivičnog odeljenja.

 

U pripremno odeljenje formirano u okviru građanskog odeljenja raspoređuju se sudijski pomoćnici Dušan Đerković i Zorana Đorđević, koji će postupati po uputstvima i nadzorom predsednika građanskog odeljenja.

 

 

 


ODELjENjE SUDSKE PRAKSE


U odeljenje sudske prakse raspoređuju se:


1. sudija Mladen Mijatović, za rukovodioca odeljenja sudske prakse u krivičnoj materiji.

2. sudija Suzana Cakić, za zamenika rukovodioca odeljenja sudske prakse u krivičnoj materiji.

3. sudija Mirjana Lazić Raičević, za rukovodioca odeljenja sudske prakse u građanskoj materiji.

4.sudija Dragana Janković, za zamenika rukovodioca odeljenja sudske prakse u građanskoj materiji.

 

 

Predsednici odeljenja sudske prakse staraće se o urednom i blagovremenom vođenju registratora sudske prakse.

 

Pojedine poslove u ovom odeljenju obavljaće sudijski pomoćnici, raspoređeni u odeljenje sudske prakse.

U odeljenje sudske prakse se raspoređuju i sudijski pomoćnici, raspoređeni i u pripremno odeljenje.

 

 

 

OSTAVINE, VANPARNICA,
SUDIJE ZA OBAVLJANJE JAVNOBELEŽNIČKIH POSLOVA,
SUDIJE ZA VOĐENJE POSTUPKA I ODLUČIVANJE PO PRIGOVORIMA I TUŽBAMA U POSTUPKU ZAŠTITE

PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU, SUDIJE ZA POSTUPANJE PO TUŽBAMA U VEZI SA

UZBUNJIVANJEM, SUDIJE ZA POSTUPANJE U PREDMETIMA PO ZAKONU O SPREČAVANJU NASILJA U

PORODICI

 

 

OSTAVINE

 

U ostavinsku materiju raspoređuju se:

1. predsednik suda, sudija Slobodan Ivanović.

2. sudija Mirjana Pavić.

3. sudija Dragana Bogojević.

4. sudija Dušan Đerković.

Sudija Slobodan Ivanović će stalno postupati u sedištu suda, a po potrebi na celom području suda. Zamenjivaće ga sudija Vladan Cvetković, a u njihovom odsustvu ili nemogućnosti postupanja sudija Ana Damnjanović.

Sudije Mirjana Pavić, Dragana Bogojević i Dušan Đerković će stalno postupati u Sudskoj jedinici u Varvarinu, a po potrebi na celom području suda. Sudije Mirjana Pavić i Dušan Đerković i Dragana Bogojević, međusobno će se zamenjivati.

 

 


VANPARNICA

 

U vanparničnu materiju raspoređuju se sudije:

1. sudija Ana Damnjanović

2. sudija Divna Stošić

 

Sudija Ana Damnjanović će stalno postupati u sedištu suda. U slučaju odsutnosti i nemogućnosti postupanja zamenjivaće je sudija Jovana Bjelica i sudija Mirjana Lazić Raičević.

 

Sudija Divna Stošić će stalno postupati u Sudskoj jedinici u Varvarinu, a po potrebi na celom području suda. U slučaju odsutnosti i nemogućnosti postupanja zamenjivaće je sudija Mirjana Pavić.

 

 

 

SUDIJE ZA OBAVLJANJE JAVNOBELEŽNIČKIH POSLOVA

 

Javnobeležničke poslove u Sudskoj jedinici u Varvarinu, po nalozima i nadzorom sudije Divne Stošić, obavljaće sudijski pomoćnik, po posebnom rasporedu predsednika suda.

 

Shodno odredbama člana 53a Zakona o javnom beležništvu po prigovorima stranaka izjavljenih protiv rešenja o odbijanju javnog beležnika da preduzme službenu radnju odlučivaće sudije Dragana Janković, Verica Arsić i Mirjana Lazić Raičević.

 

Shodno odredbama Zakona o javnom beležništvu i Zakona o prometu nepokretnosti poslove verifikacije ugovora koje su zaveli javni beležnici i vođenja posebne evidencije ugovora o prometu nepokretnosti obavljaće po uputstvima i nadzorom sudije Ane Damnjanović obavljaće državni službenici Marija Milosavljević, Sonja Đorđević, Nevena Radulović, Dijana Petrović i Zorana Đorđević.

 

 

 


SUDIJE ZA VOĐENjE POSTUPKA I ODLUČIVANjE PO PRIGOVORIMA I TUŽBAMA U POSTUPKU ZAŠTITE PRAVA NA SUĐENjE U RAZUMNOM ROKU

 

Shodno odredbama člana 7. Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, postupak po prigovoru u postupku zaštite prava na suđenje u razumnom roku vodiće predsednik suda Slobodan N. Ivanović, koji će i odlučivati po prigovoru.

Pored predsednika suda, za sudije koje će voditi postupak i odlučivati po prigovorima u postupku zaštite prava na suđenje u razumnom roku, određuju se:

1. sudija Mladen Mijatović

2. sudija Dragana Janković

3. sudija Eleonora Miladinović

4. sudija Vladan Cvetković

5. sudija Mirjana Lazić Raičević

6. sudija Suzana Cakić

Shodno odredbama Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, po tužbama za naknadu neimovinske i imovinske štete zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku, postupaće sudije:

1. sudija Verica Arsić

2. sudija Vladan Cvetković

3. sudija Eleonora Miladinović

4. sudija Mirjana Pavić

5. sudija Jasmina Roganović

6. sudija Biljana Majstorović

7. sudija Dragana Janković

8. sudija Jovana Bjelica

9. sudija Dragana Bogojević

10. sudija Dušan Radović

11. sudija Mirjana Lazić Raičević

12. sudija Dragiša Miljković

13. sudija Nebojša Savković

14.

15. sudija Dušan Đerković

Sudije Mirjana Pavić, Dragana Bogojević, Dušan Đerković i Divna Stošić, postupaće u Sudskoj jedinici u Varvarinu.

Predsednici prvog i trećeg; drugog, desetog i jedanaestog; četvrtog i petnaestog; devetog i šesnaestog; petog i sedmog; šestog i osmog, dvanaestog i trinaestog veća međusobno će se zamenjivati.

 


SUDIJE ZA POSTUPANjE PO TUŽBAMA U VEZI SA UZBUNjIVANjEM

 

Za sudije, koje će postupati po tužbama u vezi sa uzbunjivanjem, shodno odredbama Zakona o zaštiti uzbunjivača, određuju se :

1. sudija Slavica Frangeš

2. sudija Eleonora Miladinović

 


SUDIJE ZA POSTUPANjE U PREDMETIMA PO ZAKONU O SPREČAVANjU NASILjA U PORODICI

 

Za sudije, koje će postupati u predmetima po Zakonu o sprečavanju nasilja u porodici, određuju se:

 

1. Slobodan Ivanović, predsednik suda.

2. Suzana Cakić

3. Nebojša Savković

4. Mladen Mijatović

5. Vladan Cvetković

6. Mirjana Lazić Raičević

7. Biljana Majstorović

8. Dragana Janković

9. Eleonora Miladinović

 

Poslove na pripravnosti (dežurstvu) po Zakonu o sprečavanju nasilja u porodiciobavljaće predsednik suda, sudija Slobodan Ivanović i sudije Suzana Cakić i Mladen Mijatović, prema mesečnom rasporedu dežurstava koji utvrdi predsednik suda ili predsednik krivičnog odeljenja po ovlašćenju predsednika suda.