Unutrašnja organizacija suda

 

Poslovi u vezi unutrašnje organizacije suda odvojeni su od radnji suđenja i obuhvataju upravne, administrativne, tehničke, stručne, informacione, finansijske i ostale prateće poslove značajne za sudsku vlast.

 

Osnovni propis koji uređuje unutrašnju organizaciju i rad suda, jeste Sudski poslovnik, čijom se doslednom primenom obezbeđuje uredno i blagovremeno obavljanje poslova sudske uprave i drugih poslova važnih za unutrašnju organizaciju i rad suda.

 

O sprovođenju i pravilnoj primeni Sudskog poslovnika stara se predsednik suda izdavanjem naredbi i uputstava. Primenu Poslovnika nadzire ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa, preko lica ovlašćenog za nadzor.

 

U objašnjavanju unutrašnje organizacije suda, za stranke je od značaja razlikovanje više celina:

 

  1. PREDSEDNIK SUDA
  2. SUDSKA UPRAVA
  3. SUDSKA ODELJENJA
  4. PISARNICA

 

Svi poslovi organizuju se tako da sud svoju funkciju može ostvarivati zakonito, blagovremeno i efikasno, kao i da se strankama olakša obavljanje poslova u sudu, te omogući da što pre i sa što manje troškova ostvare prava koja im po zakonu pripadaju.