Osnovni sud u Kruševcu

 
Radno vreme suda: 07:30-15:30 časova
 
Pauza je u trajanju od 30 minuta u periodu: 10:00-10:30 časova
 
Pismena se mogu predavati sudu u toku celokupnog radnog vremena.
 
Sudski spisi se mogu u sudu razgledati, prepisivati ili tražiti određene informacije i
uverenja u kancelariji broj 14 u periodu: 08:00-15:00 časova
 
Stranke i njihove punomoćnike prima predsednik suda i to utorkom i četvrtkom: 9:00-11:00 časova
 
 
 
Sudska jedinica u Varvarinu

 
Radno vreme Sudske jedinice u Varvarinu: 07:30-15:30 časova
 
Pauza je u trajanju od 30 minuta u periodu: 10:00-10:30 časova
 
Pismena se mogu predavati sudu u toku celokupnog radnog vremena.
 
Sudski spisi se mogu u sudu razgledati, prepisivati ili tražiti određene informacije i
uverenja u periodu: 08:00-15:00 časova

Stranke i njihove punomoćnike prima zamenik predsednika suda,  po rasporedu koji će se
posebno utvrditi.
 
Radno vreme službe overe potpisa, rukopisa i prepisa iz nadležnosti suda: 8:00-14:30 časova