Portparol suda

 

Godišnjim rasporedom poslova u Osnovnom sudu u Kruševcu, posebne obaveze poveravaju se :

- za informisanje, kontakte sa javnošću, i za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja - sekretaru suda Zoranu Kekoviću.

- za informisanje, kontakte sa javnošću i medijima u krivičnoj materiji i materiji za prethodni postupak (portparol) – sudiji Mladenu Mijatoviću.

- za informisanje, kontakte sa javnošću i medijima u građanskoj materiji  (portparol) – sudiji Mirjani Lazić Raičević.

 

Uloga portparola suda jeste da putem saopštenja komunikacija sa javnošću i da na taj način obezbedi transparentnost u radu suda. U tom smislu, portparol suda preko medija, a putem saopštenja informiše građane o sudskim postupcima i odlukama za koje postoji interesovanje javnosti.

 

Saopštenja za javnost portparola suda biće blagovremeno objavljena i na ovoj internet prezentaciji.

 

Bliže informacije o javnosti rada suda možete pronaći na stranici JAVNOST RADA.