Судска јединица у Варварину

 

Судска једница у Варварину јесте организациона јединица Основног суда у Крушевцу надлежна за подручје Општине Варварин и Општине Ћићевац.

 

Адреса :   Ул. Марина Мариновића бб., 37260 Варварин
Број телефона (централа) : 037/ 787-193
Факс : 037/ 788-742
е-маил : Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

 

Заменик председника Основног суда у Крушевцу за ову судску јединицу јесте судија Мирјана Павић.

 

Заменику председника суда, поред општих послова, поверавају се посебне обавезе, овлашћења и одговорности и то:


    - за поступање по притужбама и захтевима за изузеће и искључење у његовом одсуству по предметима по којима се поступа на подручју Судске јединице у Варварину,
    - за поступање по захтевима за давање информација у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја, по предметима по којима се поступа на подручју поменуте судске јединице,
    - за спровођење и праћење Програма решавања старих предмета,
    - за предходно одобравање свих материјалних трошкова  и расхода судске јединице као и
    - за послове који се односе на газдовање судском зградом у судској јединици у Варварину.

 

У Судској јединици у Варварину се предузимају судске радње из парничне, извршне и ванпарничне правне области. Формирање предмета, вођење уписника и означавање предмета врши се сходно одредбама Судског пословника.

 

У судској јединици обављају се послови и овере потписа, преписа и рукописа из надлежности суда а постоје службе пријема, писарнице и друге пратеће службе.

 

Судије распоређене у судску јединицу имају своје сталне службене просторије а суде и предузимају судске радње у тој судској јединици и на целом подручју суда , по распореду и расподели предмета која се утврђује годишњим распоредом послова.

 

Распоређивање предмета у судској јединици обављаће се у складу са чланом 53. Судског Пословника, водећи рачуна о законом утврђеној месној надлежности у грађанским стварима и о праву странке на несметан приступ суду, као и о захтеву да се поступак спроведе ефикасно и са што мање трошкова.

 

* Судија Мирјана Павић стално поступа као парнични судија у Судској јединици у Варварину у П и П2 предметима,  као и у оставинским “О” предметима, а по потреби и на целом подручју суда.

* Судија Драгана Богојевић поступа као парнични судија у Судској јединици у Варварину у П и П1  предметима, а по потреби и на целом подручју суда.

* Судија Дивна Стошић стално поступа у Судској јединици у Варварину у предметима   Р1, Р2, Р3, И и Ив, а по потреби и на целом подручју суда.

* Судија Душан Ђерковић стално поступа у Судској јединици у Варварину у предметима   П, П2, О, И и Ив, а по потреби и на целом подручју суда.

 

 

Радно време Судске јединице у Варварину је од 07.30 до 15.30 часова.

Одмор у току дневног рада, у трајању од 30 минута, запослени ће користити у периоду од 10,00 до 10,30 часова.

Писмена се могу предавати у току целог радног времена.

Судски списи могу се у суду разгледати, преписивати или тражити одређене информације и уверења од 08.00 до 15.00 часова.

Странке и њихове пуномоћнике прима заменик председника суда, по распореду који ће се посебно утврдити.

Радно време службе овере потписа, рукописа и преписа из надлежности суда је од 08.00 до 14.30 часова.