уторак, 30 јун 2020 11:52

ИЗМЕНА И ДОПУНА конкурсне документације јавне набавке мале вредности добара - АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ, редни број ЈНМВ 2/2020.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - пдф-ицон

Измена и допуна конкурсне документације - пдф-ицон