среда, 24 јун 2020 11:39

ПОКРЕЋЕ СЕ поступак јавне набавке мале вредности добара - АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ, редни број ЈНМВ 2/2020.

ОДЛУКА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - пдф-ицон

 

Детаљна документација:

Позив за подношење понуде за јавну набавку - пдф-ицон

Конкурсна документација за јавну набавку - пдф-ицон