петак, 22 мај 2020 08:09

Обавештење о закљученом уговору - набавка електричне енергије ЈНМВ 1/2020 - пдф-ицон