уторак, 03 март 2020 14:25

 

ПОКРЕЋЕ СЕ поступак јавне набавке мале вредности добара - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ, редни број ЈН 1/2020.

ОДЛУКА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - пдф-ицон

 

Детаљна документација:

Позив за подношење понуде за јавну набавку - пдф-ицон

Конкурсна документација за јавну набавку - пдф-ицон