понедељак, 13 јун 2016 17:44

Питања и одговори у вези са ЈНМВ 2/2016.

 

Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде - пдф-ицон