уторак, 07 јун 2016 13:38

Покреће се поступак јавне набавке мале вредности за набавку добра - канцеларијски и остали административни материјал за потребе Основног суда у Крушевцу за 2016. годину, редни број ЈНМВ 2/2016.

 

Детаљна документација:

Позив за подношење понуде за јавну набавку - пдф-ицон

Конкурсна документација за јавну набавку - пдф-ицон