уторак, 15 април 2014 10:34

Покреће се поступак јавне набавке мале вредности за набавку добара - канцеларијског материјала за потребе Основног суда у Крушевцу за 2014. годину, редни број ЈНМВ 1/2014.

 

Детаљна документација:

Позив за подношење понуде за јавну набавку - Пдф-32

Конкурсна документација за јавну набавку - Пдф-32