уторак, 29 јун 2021 13:09
Поступак јавне набавке - Административни материјал 2/21
- Одлука о спровођењу отвореног поступка ЈН 2/21 пдф-ицон
 
 
Документација за јавну набавку редни број 2/21:
 
Јавни позив 2/21 - пдф-ицон
 
Остатак конкурсне документације се може преузети са Портала јавних набавки - https://jnportal.ujn.gov.rs/