уторак, 13 август 2019 09:16

Обавештење о закљученом уговору за поступак јавне набавке мале вредности за набавку добра - административног материјала за потребе Основног суда у Крушевцу за 2019. годину, редни број ЈНМВ 2/2019.

 Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 2/2019 - пдф-ицон