среда, 26 јун 2019 08:52

Покреће се поступак јавне набавке мале вредности за набавку добра - административног материјала за потребе Основног суда у Крушевцу за 2019. годину, редни број ЈНМВ 2/2019.

 

Детаљна документација:

Позив за подношење понуде за јавну набавку - пдф-ицон

Конкурсна документација за јавну набавку - пдф-ицон