понедељак, 05 март 2018 14:05

Покреће се поступак јавне набавке мале вредности за набавку добра - електричне енергије за потребе Основног суда у Крушевцу за 2018. годину, редни број ЈНМВ 1/2018.

 

Детаљна документација:

Позив за подношење понуде за јавну набавку - пдф-ицон

Конкурсна документација за јавну набавку - пдф-ицон