уторак, 27 јун 2017 08:22

Питања и одговори у вези са ЈНМВ 2/2017.

Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде - пдф-ицон