уторак, 20 јун 2017 13:28

Покреће се поступак јавне набавке мале вредности за набавку добара, потрошни материјал - административни материјал за потребе Основног суда у Крушевцу за 2017. годину, редни број ЈНМВ 2/2017.

 

Детаљна документација:

Позив за подношење понуде за јавну набавку - пдф-ицон

Конкурсна документација за јавну набавку - пдф-ицон