понедељак, 20 март 2017 14:48

Покреће се поступак јавне набавке мале вредности за набавку добра - електричне енергије за потребе Основног суда у Крушевцу за 2017. годину, редни број ЈНМВ 1/2017.

 

Детаљна документација:

Позив за подношење понуде за јавну набавку - пдф-ицон

Конкурсна документација за јавну набавку - пдф-ицон