четвртак, 21 мај 2015 13:50

Покреће се поступак јавне набавке мале вредности за набавку добара - канцеларијског материјала за потребе Основног суда у Крушевцу за 2015. годину, редни број ЈНМВ 1/2015.

 

Детаљна документација:

Позив за подношење понуде за јавну набавку - пдф-ицон

Конкурсна документација за јавну набавку - пдф-ицон