Основни суд у Крушевцу

 
Радно време суда: 07:30-15:30 часова
 
Пауза је у трајању од 30 минута у периоду: 10:00-10:30 часова
 
Писмена се могу предавати суду у току целокупног радног времена.
 
Судски списи се могу у суду разгледати, преписивати или тражити одређене информације и
уверења у канцеларији број 14 у периоду: 08:00-15:00 часова
 
Странке и њихове пуномоћнике прима председник суда и то уторком и четвртком: 9:00-11:00 часова
 
 
 
Судска јединица у Варварину

 
Радно време Судске јединице у Варварину: 07:30-15:30 часова
 
Пауза је у трајању од 30 минута у периоду: 10:00-10:30 часова
 
Писмена се могу предавати суду у току целокупног радног времена.
 
Судски списи се могу у суду разгледати, преписивати или тражити одређене информације и
уверења у периоду: 08:00-15:00 часова

Странке и њихове пуномоћнике прима заменик председника суда,  по распореду који ће се
посебно утврдити.
 
Радно време службе овере потписа, рукописа и преписа из надлежности суда: 8:00-14:30 часова