MEDIA INFO - SAVETOVANJE SUDIJA "Sudijski dani 2019"
Sudijski dani 2019
Sudijski dani 2019
Sudijski dani 2019
Sudijski dani 2019
Sudijski dani 2019
Sudijski dani 2019
Sudijski dani 2019
Sudijski dani 2019
Vrhovni kasacioni sud - Priznanje za efikasnost
Vrhovni kasacioni sud - Priznanje za efikasnost
Vrhovni kasacioni sud - Nagrada
Vrhovni kasacioni sud - Nagrada
Vrhovni kasacioni sud - Priznanje za inovacije
Vrhovni kasacioni sud - Priznanje za inovacije
Predsednik Osnovnog suda u Kruševcu Slobodan N. Ivanović sa dodeljenim nagradama i priznanjima Osnovnom sudu u Kruševcu za postignute rezultate u brojnim kategorijama
Predsednik Osnovnog suda u Kruševcu Slobodan N. Ivanović sa dodeljenim nagradama i pr...
 
Prikaži#