Председник Основног суда у Крушевцу, судија Слободан Н. Ивановић, је дана 17. јула 2020. године, донео План примена мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести и отклањања ризика за безбедан и здрав рад запослених, као и лица која се затекну у радној околини
 
 
 
План примене мера
    Пдф
 
 

Допуна акта о процени ризика
    Пдф

 

 

 

 

К 122/2020