Портпарол суда

 

Годишњим распоредом послова у Основном суду у Крушевцу, посебне обавезе поверавају се :

- за информисање, контакте са јавношћу, и за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја - секретару суда Зорану Кековићу.

- за информисање, контакте са јавношћу и медијима у кривичној материји и материји за претходни поступак (портпарол) – судији Младену Мијатовићу.

- за информисање, контакте са јавношћу и медијима у грађанској материји  (портпарол) – судији Мирјани Лазић Раичевић.

 

Улога портпарола суда јесте да путем саопштења комуникација са јавношћу и да на тај начин обезбеди транспарентност у раду суда. У том смислу, портпарол суда преко медија, а путем саопштења информише грађане о судским поступцима и одлукама за које постоји интересовање јавности.

 

Саопштења за јавност портпарола суда биће благовремено објављена и на овој интернет презентацији.

 

Ближе информације о јавности рада суда можете пронаћи на страници ЈАВНОСТ РАДА.